Kontakt

Ośrodek Edukacji Psychologicznej
ul. Nowowiejska 65
50-340 Wrocław

Uwaga. Nasz stary numer telefonu stacjonarnego jest nieaktualny.

tel.: 501 832 199
e-mail: psyched@psyched.pl

To jest adres korespondencyjny.
Na terapię indywidualną i grupową proszę umawiać się
telefonicznie w godz. 20:00 – 21:00

Adresy naszych gabinetów:

 • Jacek Rydlewski   tel.: 501 805 253
  Barbara Rydlewska tel.: 501 832 199
  ul. Purkyniego 1  pok.113
 • Ewa Olszewska  tel.: 502 075 324
  ul. Purkyniego 1  pok.113
 • Magdalena Beszłej tel.: 695 824 820
  ul. E.Orzeszkowej 47/12
 • Anna Mielniczyk tel.: 501 409 382
  ul. Armii Krajowej 14c/3