O ośrodku

  • Jacek Rydlewski – superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor i trener treningu grupowego PTP, terapeuta ustawień systemowych, superwizor ośrodka
  • Barbara Rydlewska – terapeuta indywidualny, trener treningu grupowego PTP I i II stopnia, terapeuta ustawień systemowych, superwizor ośrodka
  • Magdalena Beszłej – terapeuta indywidualny, trener treningu grupowego PTP I i II stopnia, superwizor ośrodka
  • Anna Mielniczyk – terapeuta indywidualny, superwizor ośrodka
  • Ewa Olszewska – terapeuta indywidualny, superwizor ośrodka