Terapia

Terapia indywidualna

W pracy terapeutycznej kładziemy nacisk na szczególną relację jaka zawiązuje się między terapeutą i klientem. Dostarcza ona okazji do uzupełniania deficytów w rozwoju emocjonalnym osoby, jak również jest doświadczeniem zdrowego, opartego na wzajemnym szacunku kontaktu.

Jesteśmy przekonani o wadze terapeutycznej tak rozumianego związku. Zainteresowani teoriami dotyczącymi więzi, etapów rozwoju emocjonalnego, zaburzeń charakteru, wykorzystujemy je w swojej pracy.

Osoby zainteresowane taką formą terapii prosimy o kontakt telefoniczny z wybranym terapeutą bądź z ośrodkiem
501 832 199 – najlepiej wieczorem (godz. 20:00 – 21:00).