Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych i przetwarzania danych osobowych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, pragniemy poinformować, że:

  • Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Edukacji Psychologicznej.
  •   Adresy email przechowywane są na stronie/platformie www.home.pl, która działa zgodnie z   wymaganiami europejskimi.
  • Pozostałe dane przechowujemy w wewnętrznej bazie danych Ośrodka Edukacji Psychologicznej.

Dysponujemy Państwa danymi osobowymi:

  • W efekcie dobrowolnego zapisania się do newslettera na stronie www.psyched.pl – (adres e-mail).
  • W  przypadku dobrowolnego  wpisu poprzez formularze rozdawane uczestnikom zajęć w naszym ośrodku – (imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, adres dotyczący faktury, numer telefonu, udział w zajęciach).

Jeśli ktoś z Państwa życzy sobie usunięcia danych, proszę o informację na psyched@psyched.pl, lub poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty. (z newslettera można się wykreślić automatycznie –  na stronie www.psyched.pl poprzez odpowiednie polecenie).

Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w celu informowania o działalności Ośrodka Edukacji Psychologicznej, wystawiania faktur i zaświadczeń.

Gwarantujemy spełnienie praw wynikających z rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych.

Danych nie udostępniamy innym podmiotom. Na stronie www.psyched.pl nie stosujemy plików cookies.

Z poważaniem,
Jacek Rydlewski,
Ośrodek Edukacji Psychologicznej